Niepoprawna pisownia

zdięć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdjęć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdjenć

Niepoprawna pisownia