Aktualnie obowiązujące zasady pisowni języka polskiego mówią jednoznacznie, że jedyną poprawną formą zapisu wyrażenia „z powrotem” jest zapis rozdzielny z przyimkiem z. Warto przy tym zauważyć, że nietrudno tu o pomyłkę, ze względu na to, iż istnieją zbliżone zwroty, które zapisujemy etymologicznie osobno (zgodnie z regułą, która obowiązywała od 1938 roku), a które zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami piszemy razem, np.: spoza (dawniej: z poza), spomiędzy (dawniej: z pomiędzy), sprzed (dawniej: z przed) czy sponad (dawniej: z ponad). Co ważne zwrot „z powrotem” nie zmienił nigdy swojej oryginalnej formy i trzeba o tym koniecznie pamiętać! W celu utrwalenia prezentowanej tu wiedzy teoretycznej zachęcamy do lektury przygotowanych przez nas przykładów, a także skorzystania z możliwości zadania pytania naszej redakcji w sekcji komentarzy – na wszystkie pytania wyczerpująco odpowiadamy.

Poprawna pisownia

z powrotem

Poprawna pisownia, znaczenie: ponownie, jednak tym razem w kierunku odwrotnym niż za pierwszym razem. Drugim znaczeniem zwrotu jest: znowu przywracając pierwotny stan.

Przykłady poprawnej pisowni

Janek od przeszło trzech godzin chodzi tam i z powrotem. To chyba z nerwów, które wyraźnie zżerają go w przeddzień egzaminu.
Z powrotem droga sprawiała wrażenie znacznie krótszej i przystępniejszej.
Przypominam Ci o zakupach, koniecznie zrób je jak będziesz jechał z powrotem.


Niepoprawna pisownia

spowrotem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpowrotem

Niepoprawna pisownia