Niepoprawna pisownia

trzebaby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzeba by

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie składa się z nieosobowej formy czasownika, jaką jest trzeba, oraz cząstki by. Trzeba oznacza, że coś należałoby, powinno lub wypadałoby zrobić. W połączeniu z cząstką by powstaje tryb warunkowy czasu teraźniejszego. Aby stworzyć prawidłowo brzmiącą konstrukcję z udziałem wyrażenia trzeba, należy połączyć je z wymienioną lub domyślną formą czasownika być (będzie, było) oraz z rzeczownikiem odmienionym w dopełniaczu lub bezokolicznikiem.
Omawianą konstrukcję należy zawsze zapisywać oddzielnie, w myśl zasady, nakazującej rozłączny zapis nieosobowych form czasownika (takich jak trzeba, można, warto) oraz cząstki by.

Przykłady poprawnej pisowni

Późno już… Trzeba by się zbierać, żeby wstać jutro do pracy.
Jeśli faktycznie planujemy zaprosić rodziców na obiad, to trzeba by się wybrać na jakieś zakupy.
Idzie lato. Trzeba by wziąć się w garść i zrzucić kilka kilogramów.


Niepoprawna pisownia

tszebaby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżebaby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszeba by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżeba by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czeba by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czebaby

Niepoprawna pisownia