Niepoprawna pisownia

konfort

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komfort

Poprawna pisownia, znaczenie: komfort oznacza w języku polskim wygodę, ogólnie pojmowane udogodnienie czy ułatwienie. Komfort to także odczucie harmonii, spokoju wewnętrznego i zaspokojenia potrzeb.
Słowo komfort znajduje się w grupie wyrazów, których poprawna pisownia przez cząstkę om warunkowana jest umiejscowieniem przed spółgłoskami szczelinowymi, czyli: f, w, s, z, sz, ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy odeszłam od Tadeusza, poczułam, że w końcu odzyskałam komfort psychiczny.
Pieniądze może i szczęścia nie dają, ale zapewniają komfort i odpowiedni poziom życia.
Chcesz mieć spokój i komfort? Zamieszkaj na strzeżonym i zamkniętym osiedlu.


Niepoprawna pisownia

kąfort

Niepoprawna pisownia