Niepoprawna pisownia

niedziała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie działa

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie działa należy zawsze zapisywać rozłącznie. Zgodnie z zasadami ortograficznymi, obowiązującymi w języku polskim, nie zawsze zapisujemy osobno, gdy towarzyszy czasownikom. Działa występuje w tym połączeniu to właśnie czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
Wyjątki stanowią jedynie połączenia partykuły nie z czasownikami, które zostały utworzone od rzeczowników.
Wyrażenie nie działa może odnosić się zarówno do przedmiotów, jak i ludzi. Oznacza ono, że coś lub ktoś nie funkcjonuje albo nie pracuje. Może informować, że dana osoba nie działa zgodnie z zasadami, przyjętymi normami prawnymi, etycznymi czy religijnymi. Bywa używane do opisu stanu zdrowia.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego układ oddechowy nie działa poprawnie, dlatego musiał zostać w szpitalu pod obserwacją lekarzy.
Ten przełącznik znowu nie działa, będę musiał zająć się w najbliższym czasie jego naprawą.
Heniek nie działa już w tej branży, zmienił zupełnie swoje plany odnośnie prowadzenia biznesu.