Omawiane wyrażenie to połączenie ze sobą partykuły nie oraz przymiotnika aktualny, który został odmieniony w mianowniku liczby mnogiej. Określenie aktualny dotyczy czegoś odnoszącego się do teraźniejszości, a także zachowującego ważność w danej chwili. W większości przypadków poprawna będzie pisownia łączna, czyli nieaktualne, jednak pisownia rozdzielna również jest formalnie poprawna, dlatego warto zapoznać się z poniższymi wyjaśnieniami i przykładami występowania obu wariantów w zdaniach. Tradycyjnie przypominamy o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

nie aktualne

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie nie aktualne to konstrukcja, której możemy użyć wyłącznie w sytuacjach, kiedy partykuła nie pełni funkcję wyraźnego zaprzeczenia następującego po niej przymiotnika, a co więcej, w tej samej wypowiedzi znajduje się dla niego alternatywa.

Przykłady poprawnej pisowni

Punkty zdobyte w meczu, wyświetlające się na ekranie są nie aktualne, a opóźnione o co najmniej kilka minut.
Przedstawione przez Ciebie dane są nie aktualne, a przestarzałe – nie możemy się na nich opierać.
Poglądy, które prezentuje, są nie aktualne i liberalne, a konserwatywne i nieco już przestarzałe.


Poprawna pisownia

nieaktualne

Poprawna pisownia, znaczenie: nieaktualne to z kolei forma, której używamy znacznie częściej. Uzasadnia to obowiązująca w języku polskim reguła, nakazująca łączny zapis przymiotników w stopniu równym z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wyniki wyborów prezentowane na tej stronie są już nieaktualne.
Moje ogłoszenie jest już nieaktualne, bardzo przepraszam za zamieszanie.
Czemu na spotkaniu z szefem prezentujesz nieaktualne już dane? Nie powinnaś tak robić.


Niepoprawna pisownia

nie aktóalne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieaktóalne

Niepoprawna pisownia