Niepoprawna pisownia

empati

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

empatii

Poprawna pisownia, znaczenie: empatii to odmieniona w dopełniaczu, celowniku lub miejscowniku forma rzeczownika empatia. Określamy nim zdolność osoby do odczuwania stanów emocjonalnych innych, a także umiejętność przyjęcia sposobu myślenia drugiego człowieka.
Powyższy wyraz należy zawsze zapisywać przez podwójną samogłoskę ii. Wynika to poniekąd z jego pochodzenia. Termin ten został zapożyczony z języka greckiego, w którym obecny jest rzeczownik empathes. Należy zapamiętać, że w wyrazach obcego pochodzenia odmiana rzeczowników w następujących przypadkach: dopełniaczu, celowniku i miejscowniku zakończonych w formie podstawowej na -ia zawsze będzie miała końcówkę -ii.

Przykłady poprawnej pisowni

Aby przejść przez życie będąc kochanym przez innych, nie może zabraknąć nam empatii.
Jeśli chcesz pracować ze starszymi osobami, na każdym kroku nie może zabraknąć Ci ciepła i empatii.
Była mądra, spokojna, rozsądna, ale zimna – ewidentnie brakowało jej empatii.


Niepoprawna pisownia

empatji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

empatjii

Niepoprawna pisownia