Niepoprawna pisownia

podwarza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podważa

Poprawna pisownia