Niepoprawna pisownia

żetelne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzetelne

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik ten zawsze zapisujemy przez rz. Był on obecny już w języku staropolskim, w formie źrzetelny – jej ówczesne znaczenie to: przejrzysty, wyraźny. Współczesne znaczenie polszczyzna przejęła z języka czeskiego, w którym z kolei termin zrzetelný oznaczał: prawy, uczciwy. Należy zapamiętać, że wyrazy o pochodzeniu rodzimym najczęściej zapisuje się zgodnie z tradycją historyczną, stąd jedyną poprawną formą zapisu będzie tutaj pisownia przez rz.
Rzetelne to odmieniony w rodzaju żeńskim przymiotnik rzetelny. Nazywamy tak kogoś należycie wykonującego swoje obowiązki, odpowiadającego wymaganiom, kogoś wiarygodnego, uczciwego, sumiennego, godnego zaufania, a także coś zgodnego z prawdą.

Przykłady poprawnej pisowni

Sprawozdanie z dyżuru nocnego było rzetelne i szczegółowe, nie pomijało żadnej zaistniałej w nocy sytuacji.
Dobry reportaż powinien być przede wszystkim rzetelny i autentyczny.
Nasz program przekazuje pełny i rzetelny obraz najważniejszych wydarzeń z kraju i zza granicy.