Niepoprawna pisownia

żetelne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzetelne

Poprawna pisownia