Niepoprawna pisownia

po koleji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po kolei

Poprawna pisownia, znaczenie: rodzaj frazy przysłówkowej służącej do opisu kolejności i oznaczającej coś, co jest w ustalonym porządku, jedno po drugim, etapowo, sukcesywnie, w poprawnej kolejności, stopniowo lub raz za razem. Wyłączna poprawna pisownia – zawsze rozdzielnie i z użyciem pojedynczego -i na końcu wynika z zasady pisowni, zgodnie z którą niezależnie od tego jak dany wyraz jest artykułowany (wymawiany), jeżeli na jego końcu znajduje się samogłoska, w takiej sytuacji wyraz kończymy zawsze pojedynczym i. Błędna forma pisowni po koleji może być spowodowana sytuacją, kiedy na skutek wymowy zapisujemy fonetycznie dwie sąsiadujące ze sobą samogłoski jako końcówkę -ji. Wyrażenie po kolei posiada antonim i jest nim wyraz naraz.

Przykłady poprawnej pisowni

Lekarz kazał pacjentom wchodzić po kolei, zgodnie z numerkami, które otrzymali w rejestracji.
Czytając podręcznik wypisywałem po kolei zagadnienia, które moim zdaniem mogą pojawić się na sprawdzianie.
Odczytałem wszystkie wiadomości, jakie wczoraj od Ciebie dostałem, skoro wypisujesz takie rzeczy naprawdę musisz mieć nie po kolei w głowie!


Niepoprawna pisownia

pokoleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokolei

Niepoprawna pisownia