Poprawna pisownia

nozdrza

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to jest odmienionym w liczbie mnogiej rzeczownikiem nozdrze. Ten z kolei nazywa jeden z dwóch otworów nosowych, a także część nosa, która osłania jeden z tychże otworów.
Jedyną poprawną wersją zapisu jest tutaj pisownia przez rz. Przemawiają za tym aż dwa argumenty. Po pierwsze, wyraz ten wywodzi się z języka prasłowiańskiego, w którym występowało określenie nozdra. Wraz z biegiem lat ewoluowało ono do współczesnych nozdrzy, który to termin używany był już w języku staropolskim. Zgodnie z zasadą nakazującą zgodny z tradycją historyczną zapis wyrazów pochodzenia rodzimego, należy w nim zawsze zapisywać rz. Co więcej, w polszczyźnie istnieje zasada, nakazująca zapis tego dwuznaku po wielu spółgłoskach – wśród nich jest również głoska d, występująca w tym wyrazie.

Przykłady poprawnej pisowni

Krokodyle maja masywną budowę, bocznie spłaszczone ogony, oczy, uszy i nozdrza na szczycie głowy.
Czy ktoś tutaj w ogóle sprząta? Śmieci wysypujące się z kosza rażą w oczy i w nozdrza.
Niewielkie nozdrza małych zwierząt ograniczają przepływ powietrza i sprawiają, że do oddychania musi ono włożyć sporo wysiłku.


Niepoprawna pisownia

nozdża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nosdża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nosdrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nosdsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nozdsza

Niepoprawna pisownia