Niepoprawna pisownia

niemogę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mogę

Poprawna pisownia, znaczenie: nie jest partykułą. Partykuła jest nieodmienną częścią mowy. Stosuje się ją w celu zaprzeczenia czemuś. Partykułę nie piszemy oddzielnie lub łącznie. Oddzielnie jest pisana między innymi z czasownikiem użytym w osobowej formie, tak też jest w przypadku wyrażenia nie mogę. Mogę to forma osobowa od czasownika modalnego móc. Wyrażenie nie mogę oznacza, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, wykonać.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogę napisać tego listu, ponieważ targają mną sprzeczne uczucia.
Nie mogę dać ci samochodu, ponieważ wypiłeś przed chwilą dwa piwa.
Jutro się nie spotkamy, bo nie mogę wyjść wcześniej z pracy, gdyż mam zebranie.


Niepoprawna pisownia

nie moge

Niepoprawna pisownia