Obie zaprezentowane poniżej formy są poprawne, jednak funkcjonują w języku polskim niezależnie od siebie, ponieważ każda z nich jest w innym przypadku i dlatego też nie mogą być używane zamiennie. Poznaj różnice pomiędzy oboma wariantami dzięki lekturze definicji i praktycznych przykładów, a w razie wątpliwości pozostaw pytanie do naszej redakcji w sekcji komentarzy – postaramy się niezwłocznie udzielić na nie odpowiedzi.

Poprawna pisownia

wymogom

Poprawna pisownia, znaczenie: wymogom to postać rzeczownika wymóg, odmieniona w celowniku liczby mnogiej. Wymogi to inaczej warunki, które ktoś lub coś musi spełnić. Dla przypomnienia – we współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, nakazująca, by na końcu rzeczowników odmienionych w celowniku liczby mnogiej zapisywać głoski om, stąd sformułowanie to powinno być właśnie w ten sposób kończone.

Przykłady poprawnej pisowni

Od najmłodszych lat starałem się sprostać wymogom moich rodziców.
Warunki, które stawia Twoja firma kandydatom na pracowników są ciężkie do spełnienia – moim zdaniem mało kto sprosta takim wymogom.
Nie możesz starać się sprostać wymogom wszystkich ludzi. To Cię zniszczy.


Poprawna pisownia

wymogą

Poprawna pisownia, znaczenie: wymogą z kolei to czasownik wymóc, odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej. Oznacza on: skłonić kogoś do czegoś naleganiem lub naciskiem.

Przykłady poprawnej pisowni

Po rozmowie z wychowawcą rodzice zdecydowali, że prośbą lub groźbą wymogą na mojej siostrze poprawę wyników w nauce.
Obiecałam sobie, że tym razem w pracy nie wymogą na mnie brania nadgodzin.
Prędzej czy później wspólni przyjaciele wymogą na was pogodzenie się.