Poprawna pisownia

po lewej

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie po lewej opisuje, w którym miejscu znajduje się opisywany obiekt lub przedmioty, które go otaczają.
Pełne wyrażenie brzmi po lewej stronie, co sprawia, iż w skróconej wersji zawsze powinno być zapisywane jako po lewej. Pomijanie dopełniającego rzeczownika strona nie uprawnia bowiem do zmiany formy gramatycznej.
Określenie lewo może z kolei łączyć się z takimi przyimkami jak w lub na.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy miniesz kościół, po lewej zobaczysz szkołę, a po prawej park z dużym pomnikiem Kościuszki.
Proszę, aby po lewej stronie korytarza ustawiły się same dziewczynki. Chłopcy, przejdźcie na prawo.
Jadąc przez miasto tramwajem, po lewej mijam bloki, a po prawej stację kolejową.


Niepoprawna pisownia

po lewo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

polewo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

polewej

Niepoprawna pisownia