Poprawna pisownia

konflikt

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konflikd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konwlikt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kąflikt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komflikt

Niepoprawna pisownia