Poprawna pisownia

huragan

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo huragan oznacza zjawisko meteorologiczne, mające charakter silnego, porywistego wiatru. Często towarzyszy opadom deszczu i zazwyczaj występuje w rejonach tropikalnych. Nazwy tej używa się w mowie potocznej zamiennie do słów: cyklon, tajfun.
Przenośnie, huragan to każde gwałtowne, często nieoczekiwane zjawisko.
Huragan wywodzi się od francuskiego ouragan oraz angielskiego hurricane. W związku z tym, że jest spolszczonym zapożyczeniem, należy zapisywać go przez h, co jest zgodne z ogólną zasadą pisowni wyrazów obcojęzycznych.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczorajszy huragan zerwał dachy z wielu domów i zniszczył linie wysokiego napięcia.
Jednym z trzydziestu najgorszych cyklonów, jakie nawiedziły USA, był huragan Katrina.
Huragan Katrina spowodował zatopienie Nowego Orleanu w ponad osiemdziesięciu procentach.


Niepoprawna pisownia

churagan

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hóragan

Niepoprawna pisownia