Poprawna pisownia

sfinalizować

Poprawna pisownia, znaczenie: sfinalizować, jest to czasownik w formie bezokolicznika. Zgodnie z zasadą ortograficzną s piszemy przed głoskami bezdźwięcznymi (wargowymi, miękkimi): c, ć, cz, s, ś, sz, f, p, t, ch.
Sfinalizować oznacza zakończyć, dopiąć coś na ostatni guzik, zrealizować, ostatecznie coś załatwić.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeżeli zdecydował się pan na zakup tego mieszkania, to pozostałe formalności musimy sfinalizować u notariusza.
Muszę porozmawiać z księgową i kadrową, aby ostatecznie sfinalizować zmianę umowy na czas nieokreślony dla magazyniera Kowalskiego.
Klub piłkarski Śląsk Wrocław zamierza sfinalizować transfer młodego i zdolnego zawodnika z Wielkiej Brytanii Johna Smitha.


Niepoprawna pisownia

zfinalizować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z finalizować

Niepoprawna pisownia