Poprawna pisownia

moglibyśmy

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie moglibyśmy należy zapisywać razem. Jest to słowo, które wyraża przypuszczenie poprzez dodanie końcówki byśmy. Zawsze jest ona pisana łącznie z czasownikami.
Moglibyśmy oznacza, że grupa osób, w której znajduje się mówiący, ma odpowiednie zdolności, środki i chęci do wykonania jakiegoś zadania. Wyraża przypuszczenie na temat tego, że zostanie ono zrobione.

Przykłady poprawnej pisowni

Myślę, że moglibyśmy wspólnie się tym zająć, dzięki czemu cała praca pójdzie szybciej.
Czy nie moglibyśmy odłożyć tego na później? W tym momencie jestem bardzo zmęczony.
Jeśli masz chęć, to moglibyśmy pójść dzisiaj do kina, na kolację do restauracji albo na spacer.


Niepoprawna pisownia

mogli byśmy

Niepoprawna pisownia