Niepoprawna pisownia

gróbo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grubo

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo grubo odnosi się do elementów, które mają dużą szerokość, zostały podzielone na duże kawałki. Oznacza także niskie dźwięki o specyficznym natężeniu. Można używać tego słowa do opisu sytuacji kłopotliwych.
Grubo to wyraz zapisywany przez u, który wywodzi się od prasłowiańskiego *grubъ. Początkowo odnosił się do rzeczy surowych, nieobrobionych, mających dużą szerokość. Ze względu na swoje starosłowiańskie pochodzenie jego pisownia jest utarta historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Marlena wyglądała w tamtej złotej sukience grubo, dlatego zdecydowała się ją sprzedać.
Głos Wiktora brzmiał grubo i bardzo męsko nawet wtedy, kiedy był jeszcze nastolatkiem.
Aleksander wykrzyknął Będzie grubo!, kiedy dowiedział się, że popełnili wiele błędów podczas ostatniego projektu.