Poprawna pisownia

poczuł

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo poczuł należy zapisywać przez u. Jest to wyraz, który pochodzi od bezokolicznika czuć, również zapisywanego przez taką samogłoskę. Jest to wynik etymologii tego słowa, które wywodzi się od praindoeuropejskiego *čuti. Ze względu na takie pochodzenie, zachowano w słowach pokrewnych oryginalną pisownię.
Poczuł oznacza, że mężczyzna, o którym mowa, zarejestrował dochodzące do niego bodźce za pomocą zmysłów (przede wszystkim takich jak węch, smak lub dotyk) lub też napłynęły do niego konkretne emocje. Może odnosić się to również do ogólnego samopoczucia, związanego ze stanem fizycznym.
Czasownik w tej formie wykorzystywany jest jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym w trybie dokonanym.

Przykłady poprawnej pisowni

Po tak długim i wyczerpującym biegu chłopiec poczuł się bardzo słabo, przez co musiał pójść do pielęgniarki.
Niespodziewanie poczuł przypływ nadziei, kiedy dostrzegł, że na horyzoncie pojawił się zarys lądu.
Poczuł nieprzyjemny swąd spalenizny, więc szybko poszedł do kuchni, by sprawdzić, co się stało.


Niepoprawna pisownia

poczół

Niepoprawna pisownia