Poprawna pisownia

poczuł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poczół

Niepoprawna pisownia