Poprawna pisownia

dżdżysty

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dżdżysty zawsze należy zapisywać przez podwójne na początku. Pochodzi ono od rzeczownika deszcz, który w dawnej polszczyźnie miał dźwięczne głoski deżdż i odmieniał się jako deżdżu. Wraz z rozwojem językowym deżdż zmienił się w deszcz, a w języku polskim pozostał czasownik dżdży, będący słowem pochodzącym od staropolskiego deżdżu. Zgodnie z ogólnymi zasadami współczesnej polszczyzny, dżdży czy dżdżysty są w pełni prawidłowe, gdyż dopuszczalne jest stosowanie podwójnych spółgłosek.
Dżdżysty to określenie odnoszące się do pogody, która jest pochmurna i deszczowa, choć zazwyczaj jest to mały deszcz, z drobnymi kropelkami. Wśród określeń bliskoznacznych występuje między innymi: niepogody, słotny.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziś jest taki dżdżysty dzień, że w ogóle nie chce mi się wychodzić na zewnątrz, więc chyba sobie odpuszczę.
Wczorajszy, dżdżysty dzień nie napawał nikogo optymizmem, a w pracy wszyscy byli senni.
Dziś jest słonecznie, ale jutro ma być dżdżysty dzień, więc może wybierzemy się do parku już teraz?


Niepoprawna pisownia

ddżysty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dżysty

Niepoprawna pisownia