Niepoprawna pisownia

coprawda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co prawda

Poprawna pisownia