Niepoprawna pisownia

coprawda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co prawda

Poprawna pisownia, znaczenie: co prawda to inaczej wprawdzie, owszem, chociaż czy jakkolwiek. To wyrażenie zaimkowe również oznacza prawdę mówiąc. Jest określeniem, które zazwyczaj używane jest dla podkreślenia kontrastu dwóch części wypowiedzi i odnosi się do stanu rzeczy lub wydarzenia.
Wyrażenia zaimkowe, w tym także co prawda, zawsze zapisujemy oddzielnie. Jest to uwarunkowane ogólną zasadą ortograficzną języka polskiego, mówiącą, że tego typu konstrukcje zapisuje się rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Co prawda mieszkam za granicą, ale i tak wezmę udział w głosowaniu, bo każdy głos się liczy.
Co prawda handel w internecie ostatnio stał się modny, ale nie wiem, czy da się na nim zarobić.
Co prawda miał daleko do weterynarza, ale zabrał ranne zwierzę i pojechał z nim na badania.