Niepoprawna pisownia

warzne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ważne

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie ważne oznacza, że jakieś zagadnienie jest istotne dla kogoś, ma duże znaczenie.
Ważne powinno być zawsze zapisywane przez ż. Jest to wynikiem jego pokrewieństwa ze słowem waga, w którym następuje wymiana ż na g. Zgodnie z zasadami języka polskiego, jeśli następuje taka wymiana, należy pisać z z kropką.

Przykłady poprawnej pisowni

Było dla niego bardzo ważne, aby zawsze pozostawać w czołówce najbardziej znanych osób.
Nie wiedział, co jest dla niego równie ważne, jak rodzina, dlatego to jej poświęcał całą swoją uwagę.
Hobby zawsze było dla niej bardzo ważne i chciała, aby pewnego dnia stało się także jej pracą zawodową.