Niepoprawna pisownia

zwruceniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwróceniem

Poprawna pisownia