Niepoprawna pisownia

dziencioły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dzięcioły

Poprawna pisownia