Poprawna pisownia

niezadowolony

Poprawna pisownia, znaczenie: niezadowolony oznacza osobę, która nie odczuwa radości, a także taką, która jest w złym nastroju z jakiegoś powodu. Jest to również człowiek rozżalony czy niepocieszony.
Wyraz niezadowolony poprawnie zapisujemy łącznie. Jest to zgodne z zasadą, która obowiązuje w języku polskim, a informuje o tym, że partykułę nie w połączeniu z imiesłowami przymiotnikowymi należy zawsze zapisywać razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Franek był niezadowolony, gdyż musiał iść do szkoły, pomimo że nie nauczył się na sprawdzian z geografii.
Nauczyciel był niezadowolony, kiedy dowiedział się, że jego uczniowie nie pojawili się na zajęciach.
Ojciec był niezadowolony, kiedy musiał wyjść wcześniej z pracy z powodu bójki syna z kolegą.


Niepoprawna pisownia

nie zadowolony

Niepoprawna pisownia