Niepoprawna pisownia

po prosić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poprosić

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo poprosić oznacza zwracać się do kogoś uprzejmie z pytaniem o pomoc i wsparcie, starać się o uzyskanie pomocy w sposób oficjalny lub nieoficjalny. Występuje w wyrażeniu poprosić o rękę, gdzie oznacza oświadczyć się.
Poprosić należy pisać razem. Jest to forma dokonana od czasownika prosić, w której znajduje się przedrostek po-. Wyrazy, w których pojawia się przedrostek, nadający formę dokonaną, zawsze należy pisać łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Alan chce ją poprosić o rękę, dlatego poszukuje idealnego pierścionka z szafirem w stylu halo.
Mariola nie miała śmiałości, by poprosić ojca o zgodę na wyjście na dyskotekę, która trwała całą noc.
Dziewczyna bała się poprosić swoją mamę o pożyczenie pieniędzy, których brakowało jej na czynsz.