Poprawna pisownia

chybić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hybić

Niepoprawna pisownia