Poprawna pisownia

idioci

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w liczbie mnogiej rzeczownik idiota – potoczne określenie kogoś ograniczonego, naiwnego, głupiego. Nazywamy tak również osobę niedorozwiniętą, upośledzoną umysłowo, pozbawioną inteligencji.
Rzeczownik idiota został zapożyczony z łaciny, w której termin ten oznaczał człowieka niewykształconego, prostaka, lub też z greki, gdzie słowo idiotes oznaczało kogoś nieuczestniczącego w życiu publicznym, zajętego własnymi sprawami. W jednym i w drugim z tych języków powyższy wyraz zapisywany jest przez i, zatem również i w polszczyźnie słowo idiota oraz wszystkie jego odmienione formy, w tym idioci, należy pisać przez i.

Przykłady poprawnej pisowni

Co za idioci, jak mogli zapomnieć, że jesteśmy umówieni?
Nie zachowuj się jak tamci idioci, pamiętaj, że jesteś od nich mądrzejszy.
Wczoraj znów dzwonili do mnie jacyś idioci, próbując mnie namówić na wzięcie pożyczki.


Niepoprawna pisownia

idjoci

Niepoprawna pisownia