Niepoprawna pisownia

wbród

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w bród

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to zaliczamy do wyrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimków z inną częścią mowy – w tym przypadku jest to rzeczownik bród, określający płyciznę. Wyrażenie to może oznaczać przeprawianie się przez rzekę pieszo lub konno. Mówimy tak również na posiadanie dużej ilości czegoś, inaczej: ogrom, pod dostatkiem.
Powyższy zwrot należy zawsze zapisywać osobno, w myśl zasady, mówiącej, że wyrażenia przyimkowe w większości przypadków zapisujemy rozdzielnie. Co więcej, pamiętajmy, że drugi jego człon – bród piszemy zawsze przez ó. Nie należy go mylić z pisanym przez u otwarte brudem, oznaczającym zanieczyszczenie, zabrudzenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Będąc w Chorwacji warto spróbować pysznie przyrządzonej lawendy, której w tym kraju jest w bród.
W moim nowym samochodzie miejsca jest w bród, więc możesz zabrać dowolną ilość bagażu.
Ze względu na zniszczenia mostów ciężarówki musiały przejeżdżać rzeki w bród lub po wyschniętym dnie.


Niepoprawna pisownia

wbrud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w brud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w brót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wbrót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wbrut

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w brut

Niepoprawna pisownia