Niepoprawna pisownia

z kąd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skąd

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyraz, który w języku polskim może pełnić dwie funkcje. Pierwsza z nich to funkcja zaimka, który może zastąpić konieczność określenia źródła, przyczyny czegoś, ale również miejsca, w funkcji pytajnej oraz służy do zadawania pytań o kierunek lub miejsce, z którego rozpoczął się jakiś ruch lub działanie. Drugą funkcją, jaką może pełnić ten zwrot jest funkcja wykrzyknienia, które zastępuje partykułę nie, zaprzeczając temu, co ktoś zasugerował.
W polszczyźnie jedyną poprawną formą zapisu powyższego wyrażenia jest pisownia łączna oraz przez s. Pomyłki w jego zapisie mogą wynikać z niedostatecznie starannej wymowy i próby udźwięcznienia spółgłoski s do głoski z, jako że wymowa s i t bezpośrednio po sobie może stanowić trudność dla naszego narządu mowy.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem skąd najlepiej wyruszyć w naszą podróż – ode mnie czy od Ciebie.
Ależ skąd! Nigdy w życiu nie zdradziłabym mu Twojego sekretu!
Powiedział wczoraj, że słyszał o zbliżającej się redukcji etatów, ale nie chciał przyznać, skąd to wie.


Niepoprawna pisownia

zkąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skont

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kąt

Niepoprawna pisownia