Niepoprawna pisownia

tą panią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tę panią

Poprawna pisownia, znaczenie: wyłączną formą, która jest wpółcześnie uznawana za poprawną jest forma tę panią. Wynika to z tego, że słowo to zaimek pokazujący w formie dopełniacza (odpowiada na pytania: kogo? co?), stosowany dla rzeczowników żeńskich w liczbie pojedynczej. Natomiast słowo stanowi błędne zastosowanie formy narzędnika (odpowiada na pytania: z kim? z czym?), co stanowi błędne użycie w kontekście dopełniacza.
Znaczenie zwrotu tę panią to oznaczenie konkretnej kobiety, na którą wskazuje się za pomocą zaimka .

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mógłbyś zapytać tę panią, czy potrzebuje pomocy? Strasznie zbladła i aż chwieje się na nogach.
Czy mógłby pan zapytać tę panią o drogę? Wygląda jakby tutaj pracowała, powinna więc być w stanie pomóc.
Czy mogę panu przedstawić tę panią? Wielokrotnie mnie o pana pytała i bardzo pragnie pana poznać.


Niepoprawna pisownia

te panią

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tę paniom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tą paniom

Niepoprawna pisownia