Niepoprawna pisownia

kontomierz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kątomierz

Poprawna pisownia, znaczenie: kątomierz zapisujemy przez samogłoskę ą – tak samo, jak wyraz kąt. Jest to termin występujący w polszczyźnie od wielu lat, a należy pamiętać, że słowa o pochodzeniu rodzimym piszemy zawsze zgodnie z tradycją. Pomyłki w pisowni wynikają najczęściej z niestarannej wymowy tego słowa, kiedy to samogłoska nosowa ą oraz spółgłoska zwarta t są uproszczane do on.
Kątomierzem nazywamy przybór szkolny, używany przez uczniów podczas zajęć z matematyki, w trakcie rozwiązywania zadań geometrycznych. Jest to przyrząd, który służy do wykreślania i mierzenia kątów.

Przykłady poprawnej pisowni

Piotrek rozłożył na ławce kątomierz, cyrkiel i ołówek – wszystko, co było potrzebne do napisania kartkówki.
Od tego roku podczas egzaminu maturalnego każdy może mieć swój własny kątomierz.
Mamo! Powiedz Oli, żeby nie bawiła się moimi rzeczami, połamała mój kątomierz!


Niepoprawna pisownia

kątomież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kątomiesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kontomież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kontomiesz

Niepoprawna pisownia