Poprawna pisownia

opacznie

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie opacznie jest prawidłowe i powinno być wykorzystywane w kontekście przekręcenia czegoś, braku zrozumienia, błędnego postępowania. Pochodzi ono od na opak, czyli odwrotnie, co warunkuje jego pisownię.
Obecnie określenie opatrznie praktycznie nie występuje. Jest archaizmem, z którym można spotkać się np. w literaturze z XIX czy początków XX wieku. Oznaczało wówczas wykonywanie czego pieczołowicie, z dbałością o szczegóły, troskliwie. Pochodziło od opatrywać. Pozostało jeszcze w naszej mowie zaprzeczenie nieopatrznie, czyli przez nieuwagę, z powodu braku odpowiedniej troski.

Przykłady poprawnej pisowni

Hanka opacznie zrozumiała Witka, co spowodowało długą kłótnię i wielką urazę obojga.
Gdyby nie usłyszał opacznie jej słów, na pewno zachowałby się inaczej, ale teraz jest już za późno.
Pokłócili się, ponieważ opacznie zrozumiał jej intencje i uznał, że planowała działać za jego plecami.


Niepoprawna pisownia

opatrznie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: dawne znaczenie opatrzny: troszczący się o coś, zapobiegliwy, przezorny, gospodarny, inaczej opatrznościowy.