Niepoprawna pisownia

obtować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

optować

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to zawsze zapisujemy przez p. Uzasadnia to jego etymologia – polszczyzna zapożyczyła go wraz ze znaczeniem z języka łacińskiego, w którym obecny jest termin optarewybierać. Jako że wyrazy obcego pochodzenia w większości przypadków należy zapisywać zgodnie z pisownią oryginalną, odpowiednią opcją będzie tutaj spółgłoska p. Pomyłki w zapisie wynikają najczęściej z niewystarczająco starannej wymowy tego słowa, w której dochodzi do niepotrzebnego udźwięczniania p do b.
Czasownik ten oznacza wybierać coś, głosować na kogoś lub na coś, opowiadać się za czymś.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas dzisiejszego zebrania zarządu, kierownik planuje optować, by zatrudniono dodatkowych trzech pracowników fizycznych.
Władza, która boi się myślących niezależnie i krytycznie osób, nigdy nie będzie optować za wolnymi uniwersytetami.
Samorząd studencki będzie optował, by na terenie osiedla studenckiego można było legalnie spożywać alkohol.