Obie formy, a więc zarówno „na myśli” jak i „namyśli” są rzecz jasna poprawne, nie należy ich jednak stosować wymiennie, bowiem ich znaczenia różnią się. Wybór właściwej pisowni zależeć będzie od kontekstu zdania – pomocne mogą się okazać nasze przykłady, ale warto zapoznać się także z definicjami każdego z tych znaczeń.

Poprawna pisownia

na myśli

Poprawna pisownia, znaczenie: mniemać, sądzić, uważać, mieć zamiar.

Przykłady poprawnej pisowni

To grzeczny chłopak, z pewnością nie mógł on mieć na myśli tego co powiedział.
Nie to miałem na myśli, chodziło mi o co innego.


Poprawna pisownia

namyśli

Poprawna pisownia, znaczenie potoczne: namyśleć się – myśleć długo lub wielokrotnie o czymś lub na jakiś temat.

Przykłady poprawnej pisowni

Czekamy aż Marek namyśli się czy celem podróży będzie Gdańsk czy Sopot.
Po chwili namysłu stwierdzam, że nie miałem jednak racji.