Obie formy, a więc zarówno na myśli jak i namyśli są rzecz jasna poprawne, nie należy ich jednak stosować wymiennie, bowiem ich znaczenia różnią się. Wybór właściwej pisowni zależeć będzie od kontekstu zdania – pomocne mogą się okazać nasze przykłady, ale warto zapoznać się także z definicjami każdego z tych znaczeń.

Poprawna pisownia

na myśli

Poprawna pisownia, znaczenie: analogiczne do mniemać, sądzić, uważać, a także mieć zamiar.

Przykłady poprawnej pisowni

To grzeczny chłopak, z pewnością nie mógł on mieć na myśli tego co powiedział.
Porozmawiaj z nią, jestem przekonany, że nie chciała Cię urazić i wcale nie miała tego na myśli.
Nie to miałem na myśli, chodziło mi o co innego.


Poprawna pisownia

namyśli

Poprawna pisownia, znaczenie potoczne: namyśleć się – myśleć długo lub wielokrotnie na jakiś temat lub po prostu o czymś.

Przykłady poprawnej pisowni

Czekamy aż Marek namyśli się czy celem podróży będzie Gdańsk czy Sopot.
Jak już się Pan namyśli czy kupuje Pan samochód czy nie tu jest mój numer kontaktowy.
Po chwili namysłu stwierdzam, że nie miałem jednak racji.