Niepoprawna pisownia

pierwszy listopad

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwszy listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o pierwszym dniu listopada, nie zaś o pierwszym listopadzie.


Niepoprawna pisownia

pierszy listopada

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierszy listopad

Niepoprawna pisownia