Niepoprawna pisownia

plemie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

plemię

Poprawna pisownia, znaczenie: prawidłowy zapis tego słowa to plemię. Wynika to z faktu, iż słowo to należy do grupy rzeczowników rodzaju nijakiego, zakończonych na ę. Grupę tę ich poprawną pisownię należy zapamiętać.
Plemię to grupa ludzi, najczęściej spokrewnionych rodów, wywodzących się od wspólnego przodka. W niektórych przypadkach wyróżnia się plemiona nie posiadające wspólnego przodku, ale blisko ze sobą powiązane. Zamieszkują wspólnie jeden teren (np. jedną wioskę) i są ze sobą połączeni za sprawą społecznych, kulturalnych i ekonomicznych powiązań. Jest to grupa mocno ze sobą powiązana. Często jednostka pierwotna, przed powstaniem państwowości.

Przykłady poprawnej pisowni

Plemiona słowiańskie zamieszkiwały obszary Polski zanim utworzyły jedno, wyraźnie odgraniczone państwo.
Plemię często posiada swoją starszyznę, która decyduje o najważniejszych dla niego sprawach.
Plemię Himba zamieszkuje północno-zachodnią część Namibii i prowadzi koczowniczy tryb życia.


Niepoprawna pisownia

plemiono

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

plemję

Niepoprawna pisownia