Niepoprawna pisownia

druchna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

druhna

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo druhna może odnosić się do dziewczyny, która należy do harcerstwa, a także do kobiety, która towarzyszy pannie młodej podczas ślubu.
Druhna należy zapisywać przez h. Słowo to pochodzi od określenia druh, którego pisownia została ukształtowana historycznie. W prasłowiańskich językach występowało słowo *drugъ, od którego wywodzi się dzisiejsze druh, z końcówką h zapożyczoną najpewniej z języka ukraińskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Druhna Anity była naprawdę pięknie ubrana podczas jej ślubu, sama wyglądała jak panna młoda.
Myślę, że Weronika to najbardziej lubiana druhna w całej naszej drużynie harcerskiej.
Chciałbym wiedzieć, czy zamierzasz prosić kogoś, aby został twoją druhną podczas ślubu?


Niepoprawna pisownia

dróhna

Niepoprawna pisownia