Poprawna pisownia

do południa

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot stosowany do określenia pory dnia, występującej przed godziną dwunastą, czyli właśnie południem. Do południa to wyrażenie przyimkowe, przez co rozumiemy połączenie przyimka z rzeczownikiem, liczebnikiem, przysłówkiem, przymiotnikiem bądź przysłówkiem. W języku polskim istnieje reguła, że wyrażenia te należy pisać oddzielnie, stąd też poprawną formą zwrotu do południa jest właśnie forma rozłączna. Podobnie – rozłącznie – zapiszemy inne wyrażenie przyimkowe, określające przedział dnia następujący po godzinie dwunastej, czyli po południu.

Przykłady poprawnej pisowni

Do południa zawsze mam ochotę na drzemkę, nieważne ile godzin prześpię w nocy.
Myślę, że ze sprzątaniem łazienki wyrobię się do południa, kuchnię posprzątam za to wieczorem.
Co Ty na to, żebyśmy jutro do południa wybrali się w odwiedziny do babci?


Niepoprawna pisownia

dopołudnia

Niepoprawna pisownia