Niepoprawna pisownia

hwalić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwalić

Poprawna pisownia