Niepoprawna pisownia

nie dużo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: w sytuacji, kiedy cząstka nie pełni w zdaniu funkcję wyraźnego zaprzeczenia i jednocześnie podawana jest alternatywa zaprzeczanego wyrazu konstrukcję tę warto zapisać osobno. Przykład: Zarabiasz nie dużo, ale zbyt mało jak na osobę o Twoich kompetencjach.


Poprawna pisownia

niedużo

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to połączenie cząstki nie oraz utworzonego od przymiotnika duży przysłówka w stopniu równym. Jego znaczenie to: mało, trochę, niewiele – zarówno w sensie ilości, jak i zakresu czy też stopnia.
W większości przypadków wyrażenie to należy zapisywać łącznie, w myśl zasady, mówiącej, że połączenia partykuły nie oraz utworzonych od przymiotników przysłówków w stopniu równym piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Niedużo mówił o Waszej kłótni, ale było widać, że dalej go to gryzie.
Niestety niedużo jestem w stanie Ci o tym powiedzieć, bo nie byłam świadkiem tego zdarzenia.
Dopóki nie zacząłem zarabiać więcej, niedużo podróżowałem.