Niepoprawna pisownia

burrzuazja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

burżuazja

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy zawsze zapisywać przez ż, o czym świadczy jego etymologia. Wywodzi się on bowiem od francuskiego rzeczownika bourgeois, oznaczającego mieszczanina. W języku polskim przyjęło się, że przejęte przez nas galicyzmy najczęściej przyjmują formę uproszczonej wymowy, nietrudno zatem wywnioskować, że spółgłoska g powinna być zawsze zapisywana jako ż.
Rzeczownikiem burżuazja nazywamy pewną klasę społeczną, która obejmuje właścicieli różnorodnych dużych przedsiębiorstw handlowych czy też przemysłowych. We współczesnych czasach to określenie nabrało raczej znaczenia pejoratywnego i oznacza osobę bogatą, żyjącą ponad stan, kogoś, kto wiedzie wygodne życie, inaczej nazywanego burżujem.

Przykłady poprawnej pisowni

Większość moich znajomych ze studiów to utrzymywana przez rodziców burżuazja, nieznająca prawdziwego życia.
Współczesna burżuazja ma niewiele wspólnego z ludnością, określaną tak jeszcze sto lat temu.
Zamiast zachowywać się jak żerująca na mamie burżuazja, może pójdziesz do pracy?


Niepoprawna pisownia

burżu azja

Niepoprawna pisownia