W zależności od zapisu znaczenie poniższych form ulega zmianie, dlatego należy poznać zasady ich stosowania i w szczególności wiedzieć, że nie mogą być one stosowane wymiennie. Zapoznaj się z definicjami i przykładami, które nasza redakcja przygotowała dla łatwiejszego zrozumienia różnic pomiędzy oboma poniższymi wariantami. Jeśli po ich lekturze nadal masz jakieś wątpliwości skorzystaj z sekcji komentarzy i pozostaw tam swoje pytanie.

Poprawna pisownia

nie zrozumiała

Poprawna pisownia, znaczenie: nie zrozumiała to zaprzeczony za pomocą partykuły nie forma czasownika zrozumieć, odmieniona w czasie przeszłym, w trzeciej osobie liczby pojedynczej i w rodzaju żeńskim. Zrozumieć oznacza: pojąć coś lub zinterpretować, mieć świadomość mechanizmów zdarzeń, a także usłyszeć to, co zostało powiedziane. Wyrażenie to zawsze należy zapisywać rozłącznie, w myśl zasady, która mówi, że partykułę nie zawsze zapisujemy rozdzielnie z osobowymi formami czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Interpretacja tej ustawy była dla mnie nie zrozumiała, a jeszcze bardziej zawiła niż sama ustawa.
Jej wypowiedź była nie zrozumiała, a pełna pogubionych wątków i niedopowiedzeń.
Choć próbowałam jej to wytłumaczyć kilka razy, Paula nie zrozumiała, że uraziła moje uczucia.
Widocznie nie zrozumiała naszych wskazówek i za wcześnie zjechała z autostrady.


Poprawna pisownia

niezrozumiała

Poprawna pisownia, znaczenie: niezrozumiała to z kolei przymiotnik zrozumiały, odmieniony w rodzaju żeńskim i zaprzeczony za pomocą partykuły nie. Zrozumiały to inaczej dający się łatwo zrozumieć lub wytłumaczyć, a także łatwy do zrozumienia i wytłumaczenia. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje reguła, która mówi, że cząstka nie powinna być zapisywana razem w połączeniu z przymiotnikami w stopniu równym, stąd w większości przypadków sformułowanie to będzie zapisywane łącznie.
Uwaga. Od powyższej zasady istnieje wyjątek, a mianowicie: w sytuacji kiedy wyraz nie pełni w zdaniu funkcję wyraźnego zaprzeczenia dla danego przymiotnika, a jednocześnie w tej samej wypowiedzi znajduje się dla niego alternatywa, konstrukcja ta powinna być pisana osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Niezrozumiała dla wielu decyzja sędziego podzieliła kibiców.
Główna intryga w tej powieści jest dla mnie zupełnie niezrozumiała.
Niestety, sztuka współczesna jest dla wielu ludzi absolutnie niezrozumiała.