Niepoprawna pisownia

rzaden

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żaden

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żaten

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szaden

Niepoprawna pisownia