Niepoprawna pisownia

rzaden

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żaden

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie żaden odnosi się do minimalnej wartości danej osoby, przedmiotu lub sytuacji. Opisuje także wydarzenia, w których nikt nie jest gotów podjąć się zadania, brakuje jakichkolwiek osób lub rzeczy, pasujących do danego opisu.
Zaimek ten należy zapisywać przez ż, co wynika z historycznych uwarunkowań i zasad pisowni tego słowa. Żaden występuje w polszczyźnie już od XV wieku i z tamtego okresu pochodzi jego pisownia.

Przykłady poprawnej pisowni

Żaden z was nie chce mi odpowiedzieć na to pytanie, więc muszę wyciągnąć grupowe konsekwencje.
Nie ma nikogo, kto chciałby się podjąć tego zadania? Żaden z was nie jest na tyle odważny?
Żaden dźwięk nie przerywał ciszy, która panowała w starym, opuszczonym budynku.


Niepoprawna pisownia

żaten

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szaden

Niepoprawna pisownia