Niepoprawna pisownia

nómeryczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

numeryczni

Poprawna pisownia