Poprawna pisownia

obligatoryjny

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej obowiązkowy, bezwarunkowy, konieczny, bez względu na cokolwiek. Taki, który wyklucza dobrowolność. Przeciwieństwem słowa obligatoryjny jest słowo fakultatywny.


Niepoprawna pisownia

opligatoryjny

Niepoprawna pisownia