Niepoprawna pisownia

uspakajać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uspokajać

Poprawna pisownia, znaczenie: uspokajać jest to czasownik w czasie niedokonanym, w formie bezokolicznika. Prawidłowa forma słowa uspokajać pochodzi od formy czasownika w czasie dokonanym, czyli uspokoić się. W tym przypadku należy wymienić drugie o na a, w części odmiennej wyrazu. Poparte to jest regułą, że w przypadku, gdy w czasowniku dokonanym, co najmniej dwukrotnie występuje samogłoska o, to tą najbliższą końca wyrazu wymienia się na a. W literaturze polskiej XIX wieku w utworach Kraszewskiego, Mickiewicza i Prusa można spotkać określenie uspakajać. Jednak obecnie ta forma jest błędna.
Określenie uspokajać jest tożsame z przywróceniem komuś spokoju, pozbawieniem go lęków, zdenerwowania i obaw, uciszeniem i ukojeniem. Synonimy: ułagadzać się, wyciszać się, opanowywać, doznać spokoju.

Przykłady poprawnej pisowni

Lubię pracę z dziećmi, ale najgorsze są dla mnie sytuacje, gdy się biją i kłócą i muszę je wtedy uspokajać.
Panie dyrektorze atmosfera na dziale produkcji jest bardzo napięta, wszyscy pracownicy są wzburzeni, musi pan do nich pójść i uspokoić emocje.
Marta jest przedszkolanką i często denerwuje się, gdy dzieci jej nie słuchają i musi je uspokajać.


Niepoprawna pisownia

uzpokajać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uspokajadź

Niepoprawna pisownia