Niepoprawna pisownia

Kondrad

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Konrad

Poprawna pisownia, znaczenie: imię męskie Konrad należy zapisywać bez dodatkowego d w środku. Jego zapis został ukształtowany na podstawie etymologii, gdyż imię to wywodzi się w języków germańskich. Zostało utworzone od połączenia słów kuoni, czyli odważny, śmiały, silny oraz rath, oznaczającego rada. Można je przetłumaczyć jako odważny, dobry doradca.
Imię to pojawiło się w Polsce w średniowieczu. W tamtych czasach zwłaszcza w krajach germańskich było imieniem zarezerwowanym dla książąt i rycerzy.

Przykłady poprawnej pisowni

Konrad niedawno dołączył do naszego zespołu w pracy, więc musi się jeszcze wdrożyć.
Stanisława dała swojemu synowi na imię Konrad, ale on za nim nie przepada.
Weronika i Konrad przyjadą do nas w najbliższy weekend z okazji twoich urodzin.


Niepoprawna pisownia

Konrat

Niepoprawna pisownia