Obydwie formy zapisu tych wyrazów są prawidłowe, jednak trzeba mieć na uwadze kontekst o którym mowa, ponieważ każda z form posiada zupełnie inne znaczenie. W związku z tym obu słów nie można używać zamiennie, a żeby nie popełnić błędu warto zapoznać się z omówieniem znaczeń i przykładami użycia każdego z nich – szczegółowe omówienie prezentujemy poniżej.

Poprawna pisownia

lód

Poprawna pisownia, znaczenie: jak wiadomo, woda może przybierać trzy stany skupienia. Lód to woda w stanie stałym, która powstaje pod wpływem ujemnej temperatury. Jeżeli używamy tego słowa w kontekście wody w stanie stałym, jej zamarzniętej powierzchni, a także mówiąc potocznie o porcji lodów rzeczownik ten powinien mieć w sobie ó. Mówi o tym zasada pisowni, według której możemy w tym wyrazie zastosować ó wymienne (w tym przypadku wymianę na o w słowie lodowy).

Przykłady poprawnej pisowni

Ania wpadła do jeziora, ponieważ lód był zbyt cienki i nie wytrzymał jej ciężaru.
Ta herbata to już jest zimna jak lód. Zrobię sobie nową.
Pójdę kupić jakiś lód do tego drinka. Z lodem lepiej smakuje.
Nie mogę iść, w tych butach. Strasznie się w nich ślizgam na lodzie.
Lód to nic innego jak woda, która zamarzła.


Poprawna pisownia

lud

Poprawna pisownia, znaczenie: jeżeli spotkamy się jednak z formą lud, nie oznacza to od razu, że ktoś popełnił błąd w pisowni. Lud oznacza ludzkość, zamieszkałą na jakimś terytorium, odnosi także się do społeczności, ludzi, tłumu, zbiorowiska ludzkiego. W tym przypadku stosujemy samogłoskę u (zasada jak w przypadku: ludzie, ludowy, ludzkość).

Przykłady poprawnej pisowni

Ciemny lud na pewno kupi te brednie.
Starożytny lud pozostawił po sobie wiele historycznych zapisków.
Lud skandynawski miał bardzo ciekawą mitologie. Ostatnio o tym czytałem.
Ludy skandynawskie były bardzo utalentowani jeżeli chodzi o żeglarstwo.
W ustrojach demokratycznych lud stanowi podstawę i źródło wszelkiej władzy.


Niepoprawna pisownia

lót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lut

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako funkcjonujące w spawalnictwie (lutowaniu) określenie zimny lut.